Content page
Regeringen tondöv – Bostadsmarknaden kan förvärras ytterligare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen tondöv – Bostadsmarknaden kan förvärras ytterligare

Subventioner och stöd till bostadssektorn utgör ett av huvudnumren i den budgetproposition som regeringen presenterade i dag. Satsningen innebär i flera avseenden en återgång till en bostadspolitik som tidigare skapat problem på den svenska bostadsmarknaden och riskerar ytterst att motverka regeringens eget mål om en kraftig utbyggnad av antalet bostäder i Sverige, menar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Det regeringen beskriver som den största bostadspolitiska satsningen på 20 år är tillagat med ingredienser vars bäst-före-datum passerat. Investeringsstöd för bostadsbyggande har återkommande dömts ut av experter och avvisats av dem som förväntas bygga bostäderna, men regeringen har visat sig tondöv inför invändningarna, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

I budgetpropositionen återfinns även infrastruktursatsningar på 1,7 miljarder kronor under 2016 samt drygt 2 miljarder kronor till kommunerna för att öka utbudet av tillgänglig mark för bostadsbyggande.

– Utvecklad infrastruktur och tillgång på byggbar mark är precis vad fastighetsföretag efterlyser för att kunna investera i fler bostäder. Här är regeringen på rätt spår och jag hoppas att de i sitt fortsatta budgetarbete väljer att prioritera dessa områden framför subventionspolitiska återställare, säger Reinhold Lennebo.

Svensk bostadsmarknad dras med oerhörda utmaningar. Flera av problemen är strukturella och har skapats genom en bostadspolitik som varit statisk i en snabbt föränderlig omvärld. Utanför politiken har detta varit uppenbart och utöver OECD, EU-kommissionen och IMF har inhemska experter, myndigheter och utredningar återkommande föreslagit nödvändiga reformer.

– I budgetpropositionen visar regeringen att det alltjämt är kartan som gäller, inte verkligheten. Man missar därmed en chans att sända de signaler om förestående reformer som branschen efterlyser och det riskerar naturligtvis att påverkan investeringsviljan negativt, säger Reinhold Lennebo. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed