Content page
Tribonas budkommitté: Säg nej till budet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tribonas budkommitté: Säg nej till budet

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande. Den anser att villkoren inte återspeglar bolagets framtida potential.

Budkommittén består av styrelseledamöterna Mats-Olof Ljungquist, Malin Rylander-Leijon och Anneli Jansson.

Uttalandet stöds av en Fairness Opinion från PwC, enligt vilken Erbjudandet anses oskäligt från ett finansiellt perspektiv för Tribonas aktieägare.

Ställningstagandet grundar sig på en samlad bedömning av ett antal faktorer som budkommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av erbjudandet.

Bland annat noterar man att de synergieffekter som Corem ser i affären inte kommer aktieägarna i Tribona till del eftersom de bjuds kontanter och preferensaktier.

Den anger också att bolaget har en betydande värdepotential genom stark hyresmarknad och ökad aktivitet på transaktionsmarknaden. En annan sak kommitté väger in är att Tribona har en förvärvskapacitet genom låg belåning och att den refinansiering som skett kommer att ge lägre räntekostnader över tiden.

Budkommittén konstaterar att högre budpremier regelmässigt förekommit i andra publika uppköpserbjudanden. Sett till Erbjudandets utformning gällande betalningsmedel med en kombination av kontanta medel och preferensaktier i budgivaren, noterar Budkommittén att sådana erbjudanden är ovanliga på den svenska aktiemarknaden.

Kommittén kommer nu att kontakta andra möjliga intressenter för att undersöka om det kan finnas ett intresse för ett alternativt bud riktat till aktieägarna i Tribona.

Fastighetsvärlden Idag 2015-09-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed