Content page
NREP i flera stora köp logistikfastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NREP i flera stora köp logistikfastigheter

Logicenters blir varumärke för bolagets logistikverksamhet. Genom åtta separata transaktioner har NREP förvärvat 277.000 kvm ny logistikyta i Norden. Den största delen ligger i sex befintliga fastigheter och till det kommer två fastigheter om totalt 53.600 kvm under uppförande. Totalt är det affärer för omkring 1,8 miljarder erfar Fastighetsvärlden.
De svenska fastigheterna är Flahult 21:34 i Jönköping med 40.400 kvm uthyrt till Aditro Logistics, Ånsta 20:258 i Örebro med 8.000 kvm uthyrt till DSV Road samt ett pågående projekt i Nykvarn sydväst om Södertälje. Projektet omfattar 36.000 kvm med Aditro som hyresgäst. Jönköpingsfastigheten förvärvas från en Aberdeenfond, Örebrofastigheten från DSV och projektet i Nykvarn är egenutvecklat av NREP för Aditro (marken förvärvad från Kilenkrysset).
NREP lanserar nu även ett särskilt varumärke för sin logistikverksamhet – Logicenters. Det ska både synliggöra bolagets satsning på kvalitetsfastigheter i bra logistiklägen och att företaget lägger stort fokus på att utveckla sina tjänster mot sektorn.
Fastighetsvärlden Idag 2015-09-17

MER stenafastigheter.se

Comments are closed