Content page
Stena Fastigheter vinner Framtidsindex 2015 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stena Fastigheter vinner Framtidsindex 2015

Datum: 2015-09-16 16:00
Text:

Stena Fastigheter har vunnit Fastigos och Fastighetsnytts årliga pris Framtidsindex genom att vara det fastighetsbolag som tagit emot flest sommarjobbare, praktikanter, traineer och lärlingar.

Under 2015 tog Stena Fastigheter emot över 300 sommarjobbare och drygt 50 praktikanter, traineer, lärlingar och unga arbetsledare. På så vis vill Stena Fastigheter hjälpa unga att få in en fot på arbetsmarknaden.
– Den omfattande satsningen på sommarjobb är något vi fortsätter med från år till. Många av ungdomarna arbetar eller praktiserar i området där de själva bor. Därför har det också bidragit till en god gemenskap mellan ungdomarna och att engagemanget för det egna området ökar, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef, Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter har dessutom börjat skriva in sociala klausuler i nya avtal med sina leverantörer kring nybyggnation och mer omfattande underhållsinsatser. Det innebär att leverantörerna åtar sig att ta in arbetssökande 18-29-åringar, boende hos Stena Fastigheter, som praktikanter eller lärlingar under kontraktstiden.
Genom satsningen hoppas Stena Fastigheter också kunna locka fler unga till branschen och hitta ny kompetens för framtiden. 
– Vi är mitt inne i en omfattande nyproduktion och upprustning som kommer att pågå i många år. Med tanke på kommande pensionsavgångar är det viktigt för oss att få in ny kompetens som kan stötta utvecklingen de kommande åren, säger Christel Armstrong Darvik.

Göteborg den 16 september 2015

Stena Fastigheter AB

MER stenafastigheter.se

Comments are closed