Content page
Newsec: Fortsatt gynnsamma förutsättningar på fastighetsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Newsec: Fortsatt gynnsamma förutsättningar på fastighetsmarknaden

Ännu lägre räntenivå, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt låga vakansrisker gör att direktavkastningskraven för fastigheter har fortsatt sjunka under 2015. Trots historiskt höga fastighetspriser bedömer Newsec att sannolikheten för en kraftig nedjustering av fastighetsvärden är liten den närmsta tiden. Samtidigt förutspås ett nytt rekordår på transaktionsmarkanden 2015.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed