Content page
Stena Fastigheter Malmö vinner utmärkelsen Gröna Lansen 2015 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stena Fastigheter Malmö vinner utmärkelsen Gröna Lansen 2015

Datum: 2015-09-15 17:00
Text:

Ett lyckat samarbete mellan tolv byggherrar resulterade i det hållbara kvarteret Fullriggaren i Västra Hamnen i Malmö. Nu har projektet prisats med Gröna Lansen, som är Malmö Stads Stadsbyggnadspris med inriktning på hållbarhet.
Stena Fastigheter var en av byggherrarna som belönades med priset Gröna Lansen för sitt klimat- och hållbarhetsarbete i projektet Fullriggaren i Malmö.

- Vi är mycket stolta och glada över att ha vunnit Gröna Lansen. Vi vill med alla våra projekt bidra till en hållbar samhällsutveckling och det är mycket uppmuntrande att få bevis på att det vi gör är bra, säger Staffan Persson, fastighetschef på Stena Fastigheter Malmö.

Juryn gav Gröna Lansen till byggherrarna i projektet, för deras samarbetsförmåga, öppenhet och höga ambitioner.

- Det är härligt att se så många byggherrar arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål – ett hållbart Malmö, säger Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter Malmö.

Stena Fastigheters hus i kvarteret heter Briggen 1 och 2. Här ryms totalt 77 hyresrätter, med spännande planlösningar och mycket grönytor. Fastigheterna har byggts för minimal miljöpåverkan och utifrån Miljöbyggprogram SYDs krav på hållbarhet. Fokus låg på energi- och miljöfrågor och fastigheterna byggdes som lågenergihus. Läs mer på stenafastigheter.se

Motiveringen:
Gröna Lansen 2015 går till de 12 byggherrar som varit delaktiga i området Fullriggaren i Västra Hamnen. I Fullriggaren har staden tillsammans med byggherrarna vidareutvecklat erfarenheterna av hållbart byggande från Bo01 och Flagghusen. Tillsammans har man skapat Sveriges största samling av lågenergi- och passivhus. Fullriggaren är också det största i landet för insamling av organiskt avfall med avfallskvarnar installerade i varje hushåll. Ännu något som utmärker området är dess kreativa lösningar för gemensam bilpool och cykelpool.

Ett gott samarbete, en tydlig och givande dialog och en bra gruppdynamik har varit framgångsfaktorer i projektet. Juryn ger Gröna Lansen till byggherrarna i projektet, för deras samarbetsförmåga, öppenhet och höga ambitioner.

Byggherrarna i projektet Fullriggaren
Byggherrar: HSB Sundsfastigheter, Haga Gruppen AB, Bengt Nevsten Fastigheter, White Arkitekter, Parkering Malmö, Stena Fastigheter Malmö AB, Nevsten Fastighets AB, Tornahem, Byggvesta, Botrygg AB, Fastighets AB Briggen och Derome.

Om Stadsbyggnadspriset
Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut Stadsbyggnadspriset till nyproduktion, ombyggnad eller renovering av ett bostadshus eller en verksamhet, som på ett utmärkande sätt bidragit till att förbättra Malmös stadsmiljö. Dessutom uppmärksammas insatser för klimat- och hållbarhetsarbetet i Malmö genom Gröna Lansen-priset och skyltdesign genom Skyltpriset.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed