Content page
Nu börjar vi bygga i Vega | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nu börjar vi bygga i Vega

Datum: 2015-09-14 17:00
Text:

​Detaljplanen i Vegastaden har vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom överklagande av Detaljplan 2 i Vega, Haninge och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd. 
Därmed kan mark- och förstärkningsarbeten påbörjas enligt tidplan.

Vega i Haninge är Stena Fastigheters största exploateringsområde med möjlighet att bygga ca 1.200 bostäder.

I den nya stadsdelen Vega ska cirka 3 300 bostäder byggas inom sju år. Vega erbjuder ett högkvalitativt boende med naturreservat runt knuten och möjlighet att nå Stockholms innerstad på en halvtimme från den nya pendeltågsstationen. Gång- cykelvägar och kollektivtrafik har hög prioritet i den miljövänliga stadsdelen Vega.

Vega ska vara en inspirerande och modern stadsdel med fokus på natur och närhet bara en halvtimme med pendeltåg till Stockholms innerstad. I Vega bygger vi för dig som vill bo nära natur, skola, service och kommunikationer.
Här kan du läsa mer om Vega.
 
​Foto: Fredrik Hjerling

MER stenafastigheter.se

Comments are closed