Content page
Värmdö säljer för 1,4 mdr till Rikshem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Värmdö säljer för 1,4 mdr till Rikshem

Stor bostadsaffär i 08-området. Värmdö kommun säljer 49 procent av Värmdö Bostäder och delar av det kommunala fastighetsbeståndet till Rikshem för cirka 1,4 miljarder kronor. Rikshem kommer även att bygga ytterligare 500 bostäder på mark som ska förvärvas av kommunen.

Värmdö Bostäder äger och förvaltar cirka 2000 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö. Genom affären får Värmdö kommun in en stark partner och kapital till att rusta upp befintligt hyresbestånd.

Enligt årsredovisning 2013 äger Värmdöbostäder 2043 lägenheter om totalt 125 900 kvm och 109 lokaler om totalt 13 900 kvm. Genomsnittshyran för bostäderna var drygt 1 100 kronor per kvadratmeter.

1950 bildades Stiftelsen Gustavsbergs Bostäder av dåvarande Gustavsbergs kommun. 1974 blev Värmdö kommun en storkommun efter sammanslagning av Värmdö, Gustavsbergs och Djurö kommuner. Med sammanslagningen utökades Stiftelsen Gustavsbergs Bostäders bestånd med Björkås på Djurö och Stavsnäs Gärde. 1994 omvandlas Stiftelsen till aktiebolag, Värmdöbostäder AB.

– För Värmdö kommun är detta en välkommen satsning på bostäder när efterfrågan är som störst i regionen. Vi får resurser för att investera i gemensamma byggprojekt och möjligheter att finansiera delar av all den infrastruktur som behöver byggas ut när kommunen återigen växer snabbt, säger Monica Pettersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

–Vi ser stora möjligheter att utveckla Värmdö Bostäder genom Rikshems affärsmässighet och erfarenhet av egen förvaltning, bostadssociala insatser och samarbete med kommunerna. Att köpa 49 procent av ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag ligger helt i linje med Rikshems ambition att vara den nationella allmännyttan, säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem.

I affären ingår även att Rikshem förvärvar markanvisningar för uppförandet av 500 hyres- och bostadsrätter i kommunen.

– Äntligen får vi till en storsatsning på byggande av hyresrätter i Värmdö. De bort åt 1000 lägenheter som kan bli ett resultat av denna överenskommelse kommer, tillsammans med satsningarna i centrala Gustavsberg på över 2000 nya bostäder, att förbättra vårt bostadsutbud, säger Annika Andersson Ribbing (S) kommunalråd.

Affären planeras att behandlas av Värmdös kommunfullmäktige den 30 september 2015.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed