Content page
Fastilium kickas ut från börsen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastilium kickas ut från börsen

Ska försöka ansöka om återinträde. Styrelsen i Fastilium Property Group AB har fattat beslut om avlistning av bolagets aktier (ChronTech Pharma:CTEC) från Nasdaq First North. Beslutet har fattats med anledning av synpunkter på bolagets historik från Nasdaq First North.

Bolaget har inte lyckats tillfredställa Nasdaq First Norths krav på tillställande av information, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Fastilium Property Group har inte hörsammat Nasdaq First Norths begäran om att dels offentliggöra väsentlig information till marknaden, dels inkomma med en fullständig bolagsbeskrivning i anledning av Fastiliums övergång till fastighetsbolag samt ytterligare redogörelser för ett antal omständigheter och frågeställningar.

De åtgärder för kapitalinskaffning och informationsåtergivning som den nya styrelsen har vidtagit sedan den tillträdde vid årsstämman 2015 har visat sig vara otillräckliga för att korrigera bristerna.

En formell ansökan om avlistning har lämnats in till Nasdaq First North och sista dag för handel med bolagets aktie (ChronTech Pharma:CTEC) på Nasdaq First North kommer att offentliggöras i samband med Nasdaq First Norths offentliggörande av avlistningsbeslutet.

Det tidigare avsedda listningsförfarandet i anledning av Fastiliums övergång till fastighetsbolagsverksamhet kommer därmed att avbrytas och istället ersättas av en större omstrukturering av hela bolagets organisation och ledning, efter vilket bolaget avser ansöka om återlistning på Nasdaq.

Bo Ronander är styrelseordförande i bolaget.

Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden.

Fastighetsvärlden Idag 2015-09-09

MER stenafastigheter.se

Comments are closed