Content page
Nordika ska köpa för 5 mdr och värvar Terje Björsell | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nordika ska köpa för 5 mdr och värvar Terje Björsell

Rekryterar från Niam. Nordika tar in Terje Björsell som managing partner med ansvar för att driva Nordikas nya verksamhetsben – Nordika Income

Nordika Income kommer investera i institutionella fastigheter med fokus på stabila kassaflöden. Strukturen är tänkt att generera löpande utdelning till ägarna för att primärt möta deras pensionsåtaganden.

I realiteten kommer Nordika Income bygga upp ett långsiktigt hållbart fastighetsbolag med inriktning på stabila fastigheter i attraktiva nordiska delmarknader. Den nya strukturen kommer att ha en längre innehavstid där avsikten är att på 3–4 år nå ett fastighetsbestånd om cirka 5 miljarder kronor. De aktuella marknaderna är Sverige Norge, Finland och Danmark. Sverige kommer sannolikt stå för merparten av förvärven.

Nordika Income kommer ledas av Terje Björsell som under 16 år byggt upp en bred erfarenhet av fastighetsbranschen. Han kommer senast från Niam där han bland annat med framgång bidragit till att utveckla och driva dess core-plus strategi sedan den initierades.

Jonas Grandér, VD för Nordika kommenterar:

– I en stark marknad är det lockande att kliva längre ut på riskskalan för att uppnå högre avkastning. Med Nordika Income gör vi det motsatta och sänker istället risken och i gengäld kommer vi acceptera en lägre men tryggare löpande avkastning. I en nollräntemiljö känns det som ett helt rätt steg att ta och vi är glada att Terje ansluter till oss där han kommer ha det dagliga ansvaret för att driva Nordika Income. Terje kommer med en lång erfarenhet från kollegor i branschen där han arbetat mycket framgångsrikt med liknande arbetsuppgifter.

Terje Björsell, Managing Partner för Nordika Income kommenterar sin nya roll:

– Investerare söker efter stabil avkastning där fastigheter spelar en allt viktigare roll samtidigt som vi ser att det finns en underliggande tillväxt som driver efterfrågan av lokaler vilket stödjer Nordika Incomes strategi. Med många givande år på Niam bakom mig känns det väldigt roligt att få sjösätta och utveckla bolaget samt tillsammans med övriga medarbetare på Nordika, skapa en långsiktig och dynamisk verksamhet som möter investerarnas krav på avkastning och löpande kassaflöde.

Fastighetsvärlden Idag 2015-09-03

MER stenafastigheter.se

Comments are closed