Content page
Föreningens stadgar blir viktigare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Föreningens stadgar blir viktigare

En dom från Högsta domstolen gör att det blir allt viktigare att tydligt fördela ansvaret mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren i föreningens stadgar.
Det aktuella fallet tar upp en bostadsrättshavare som installerade en braskamin ansluten till en rökgång. Bostadsrättsföreningens styrelse nekade tillstånd för installationen med anledning av att rökgången användes som ventilationskanal och att hela fastighetens ventilation riskerade att försämras.

Bostadsrättshavaren drev fallet till tingsrätten som gav bostadsrättsföreningen rätt. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten som gav bostadsrättshavaren rätt att installera kaminen. Frågan togs därefter upp i Högsta domstolen som gav föreningen rätt. 
 
Högsta domstolen anger i sin dom att frågan är om installationen är att se som en del av det som föreningen ansvarar för eller en åtgärd i lägenheten, där bostadsrättshavaren har rätt att vidta vissa åtgärder. Högsta domstolen konstaterade att frågan om vad som räknas till lägenheten eller ligger utanför inte framgår av bostadsrättslagen. Istället avgörs ansvaret kring dessa frågor av vad som anges i föreningens stadgar.
 
I detta fall konstaterade Högsta domstolen att bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för kanalen och att denna är att betrakta som en del av huset och därmed något som föreningen har ansvar för. 
 
– Detta fall visar tydligt på behovet av att tydligt reglera underhållsansvaret mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren i stadgarna, eftersom det är skrivningarna i stadgarna som styr ansvaret. Här kan Fastighetsägarnas mönsterstadgar utgör ett bra hjälpmedel för att tydligt fördela ansvaret, säger Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed