Content page
Jernhusen värvar från Newsec och Coop | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen värvar från Newsec och Coop

Jernhusen förstärker organisationen inom Stationer med kompetenser från handelsfastigheter och fastighetsutveckling. Vilhelm Isberg blir chef för Fastighet och Ulrika Haag blir chef för Affärsutveckling.

– Ett attraktivt utbud på stationerna underlättar resenärens vardag vilket leder till att fler vill resa kollektivt. Jag är mycket glad över att knyta an dessa nyckelpersoner inom branschen som kommer tillföra Jernhusen ännu mer kompetens och bidra till vår fortsatta utveckling, säger Daniel Daagarsson, chef affärsområde Stationer.

Ulrika Haag kommer närmast från Coop Fastigheter och börjar den 15 september. Affärsutvecklingsenheten ansvarar för utveckling av Jernhusens samtliga stationer i hela landet med uppdrag att möta hyresgästers och besökares framtida förväntningar. Enheten ansvarar också centralt för nyuthyrning för handelshyresgäster.

Vilhelm Isberg kommer närmast från Newsec Asset Management och börjar den 1 oktober. Fastighetsenheten är Jernhusens ansikte utåt mot resenärer och besökare och ansvarar för stationsupplevelsen för alla som dagligen befinner sig på Jernhusens stationer.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed