Content page
Fabege rekryterar tre | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fabege rekryterar tre

Andra tunga tappet för AMF. Kombinationen av en omfattande projektportfölj av byggrätter och höga ambitioner att utveckla framtidens mest hållbara och attraktiva stadsdelar gör att Fabege nu stärker organisationen inom både affärsutveckling och förvaltning. Bolaget har rekryterat tre nya anställda:

Carl Michael Augustsson har anställts som affärsutvecklare och kommer att bland annat att arbeta med utveckling av den nyligen förvärvade stadsdelen, Haga Norra, i anslutning till Arenastaden (läs mer här). Hans uppdrag som påbörjas under hösten blir att utveckla en hållbar och attraktiv stadsdel ur såväl sociala som miljömässiga aspekter. Augustsson kommer närmast från Mengus där han idag är partner och dessförinnan från Granen Fastighetsutveckling AB.

Niclas Ternstål (tidigare Österberg) tillträder befattningen som marknadsområdeschef för Arenastaden den 1 september. Han kommer närmast från AMF Fastigheter där han haft rollen som uthyrningschef. Han har även tidigare erfarenheter från bland annat Struktur och Vasakronan. (AMF Fastigheter, som växt snabb den senaste tiden, tappade nyligen en annan nyckelmedarbetere, läs mer här).

Andreas Malmsäter har anställts som ny uthyrningschef från och med 1 september. Han kommer närmast från Tenant & Partner där han har haft en rad olika roller varav den senaste som Senior Manager/Teamchef.

– Vår satsning på stadsdelsutveckling har varit mycket värdeskapande och framgångsrik och vi ser fortsatt stor potential till värdeskapande på våra marknader, inte minst genom fortsatt utveckling av vår projektportfölj. Därför är jag väldigt glad över att vi lyckats attrahera och knyta till oss dessa skickliga medarbetare som ytterligare förstärkning av vårt lag, säger, Christian Hermelin, VD Fabege.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed