Content page
Första spadtaget för Nöbbelövs Torg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Första spadtaget för Nöbbelövs Torg

Datum: 2015-08-27 14:00
Text:

Måndagen den 31 augusti kl 11.00 tas det första spadtaget av Nöbbelövs torg gemensamt av Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande i Lund, Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter Malmö, Anders Andersson, VD Thage i Skåne och Gussar Bengtsson, projektchef Skanska.  I samband med det passar vi på att fira hela områdets omdaning där Stena Fastigheter låter uppföra 120 lägenheter och Nöbbelövs torg får en nya gestaltning utifrån idéer som tagits fram tillsammans med boende i området. Den sammantagna satsningen går under namnet Gröna Nöbbelöv.

 
Boendedialogen kring Nöbbelövs Torg
Hösten 2014 påbörjades ett dialogarbete mellan boende i Nöbbelöv och Stena Fastigheters förvaltning. Målet var att ta fram idéer för hur Nöbbelövs torg kan utvecklas.  Över 120 personer deltog och tog fram hundratals idéer för hur torget - och hela området - kan utvecklas. Många idéer blir nu till verklighet när Nöbbelövs Torg byggs om.
 
Nya Nöbbelövs Torg
Den öppna platsen i anslutning till ICAs entré byggs om till ett mindre torg avgränsat med låga tegelmurar. På torget placeras bänkar och kring några av de sparade befintliga träden byggs trädäck. Omgivande ytor planteras med träd och blommande perenner och buskar som skänker platsen grönska, färg och doft.
Bostädernas entréer markeras tydligare. Stor vikts läggs på att skapa trivsel, vilja att uppehålla sig på de gemensamma ytorna och i förlängningen ökad trygghetskänsla.
I Nöbbelöv låter Stena Fastigheter uppföra 120 lägenheter, varav hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.
 
Torget byggs om augusti-december 2015
Torget byggs om under augusti-december 2015.
 
Alla välkomna!
Måndagen 31 augusti kl 11.00, Nöbbelövs torg

MER stenafastigheter.se

Comments are closed