Content page
Concent gör storvinst på bostadsprojekt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Concent gör storvinst på bostadsprojekt

En kedja av transaktioner i samband med affären. Concent Holding har avtalat om att sälja bostadsfastigheter om cirka 37 000 kvm under uppförande till Nischer AB. Affären kommer att påverka Concent Holdings resultat efter skatt positivt med sammanlagt 237 mkr. vilket fördelas om 151 mkr. under tredje kvartalet och 86 mkr. under fjärde kvartalet 2015.

Värdet på fastigheterna är satt till 1133 mkr genom en värdering utförd av Newsec.

Nischer har varit noterat på First North sedan några år tillbaka men tog nyligen ett beslut om att ändra verksamhetsinriktning till fastigheter. En ny listningsprocess måste därför nu till och aktien kommer under den tiden att observationsnoteras.

I Nischer sker dessutom en stor ägarförändring när huvudägare Avalanche Capital avyttrar samtliga sina aktier till en investerargrupp. Vilka dessa är har bolaget inte informerat om. Även bolagets ordförande Tommy Marklund går in som delägare.

– Att jag nu blir ägare är naturligt mot bakgrund av mitt långsiktiga engagemang i den nya verksamheten, säger Marklund.

Bakom säljande Avalanche Capital finns familjen Fahlander som även är dominerande ägare i Concent.

Concent listade under sommaren sin aktie på NGM Nordic MTF.

Fastighetsvärlden Idag 2015-08-27

MER stenafastigheter.se

Comments are closed