Content page
VA-taxan sex gånger högre i Tanum än i Stockholm | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

VA-taxan sex gånger högre i Tanum än i Stockholm

Kommunernas VA-taxor (kostnaden för vatten och avlopp) varierar kraftigt visar en ny undersökning från Nils Holgerssongruppen. I Tanum är VA-taxan sex gånger högre än i Stockholm och Huddinge. Samtidigt har många kommuner höjt VA-taxan kraftigt under flera år.

Under de senaste tre åren har Södertälje och Skövde höjt taxan med mer än 60 procent. 30 kommuner har höjt taxan med 25 procent eller mer. Högst är VA-taxan i Tanum och lägst i Stockholm och Huddinge.

– Stockholmare och Huddingebor får sex glas vatten för samma pris som invånare i Tanum får betala för ett. VA-taxan bestäms av de lokala förutsättningarna men det är oroande att priset skiljer sig så kraftigt åt, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

Trots de kraftiga höjningarna av VA-taxan väntar ännu större prishöjningar framöver. De svenska vatten‐ och avloppssystemet är på många håll gamla och inte dimensionerade för dagens klimatförändringar med kraftiga skyfall och fler översvämningar. De behöver i många fall uppgraderas för att undvika exempelvis att det läcker ut föroreningar som kan påverka grundvattentäkterna.

– Det är naturligt att löpande drift och underhåll finansieras genom VA-taxan, men uppgraderingar av näten bör ses som en investering och tas ur den kommunala investeringsbudgeten eftersom VA-näten är kommunernas ansvar, säger Rikard Silverfur.

Läs mer om undersökningen på Fastighetstidningen.se

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed