Content page
Nytt beslut försvårar Airbnb-uthyrning av bostadsrätter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt beslut försvårar Airbnb-uthyrning av bostadsrätter

I ett nytt avgörande från Hyresnämnden i Stockholm konstateras att bostadsrättsföreningar inte behöver godta kommersiell uthyrning av bostadsrätter i andra hand.

En bostadsrättshavare ansökte hos bostadsrättsföreningen om att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand via förmedlingssidan AirbnB till flera olika personer. Syftet med uthyrningen var att bostadsrättshavaren inte skulle få dubbla boendekostnader i samband med en flytt och en längre resa. Bostadsrättsföreningen sade nej till uthyrningen, varvid bostadsrättshavaren vände sig till hyresnämnden. 

Hyresnämnden konstaterar att uthyrning via AirBnB är att betrakta som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur. Uthyrningen är alltså av en annan typ än de som lagändringen den 1 juli 2014 – som medförde generösare villkor för bostadsrättshavare – tar sikte på. Föreningen behöver med bakgrund av uthyrningens natur således inte ge tillstånd till uthyrningen. Därtill konstateras att föreningen också har befogad anledning att vägra samtycke då uthyrningen kan innebära störningar.  

– Fallet visar att en förening faktiskt inte måste acceptera Airbnb-upplåtelser, utan att de faller utanför den lagändring som kom den 1 juli 2014. En bra idé är att anta en policy i bostadsrättsföreningen om hur andrahandsupplåtelser ska hanteras och vilka skäl som föreningen utgår ifrån vid sin bedömning, säger Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Nytt beslut försvårar Airbnb-uthyrning av bostadsrätter

I ett nytt avgörande från Hyresnämnden i Stockholm konstateras att bostadsrättsföreningar inte behöver godta kommersiell uthyrning av bostadsrätter i andra hand.

En bostadsrättshavare ansökte hos bostadsrättsföreningen om att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand via förmedlingssidan AirbnB till flera olika personer. Syftet med uthyrningen var att bostadsrättshavaren inte skulle få dubbla boendekostnader i samband med en flytt och en längre resa. Bostadsrättsföreningen sade nej till uthyrningen, varvid bostadsrättshavaren vände sig till hyresnämnden. 

Hyresnämnden konstaterar att uthyrning via AirBnB är att betrakta som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur. Uthyrningen är alltså av en annan typ än de som lagändringen den 1 juli 2014 – som medförde generösare villkor för bostadsrättshavare – tar sikte på. Föreningen behöver med bakgrund av uthyrningens natur således inte ge tillstånd till uthyrningen. Därtill konstateras att föreningen också har befogad anledning att vägra samtycke då uthyrningen kan innebära störningar.  

– Fallet visar att en förening faktiskt inte måste acceptera Airbnb-upplåtelser, utan att de faller utanför den lagändring som kom den 1 juli 2014. En bra idé är att anta en policy i bostadsrättsföreningen om hur andrahandsupplåtelser ska hanteras och vilka skäl som föreningen utgår ifrån vid sin bedömning, säger Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed