Content page
Folksam rekryterar tung trio – förbereder expansion | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Folksam rekryterar tung trio – förbereder expansion

Rekryterar från AMF, AFA och Aberdeen. Folksam Fastigheter växer och rekryterar Kristina Sawjani som ny Investment Manager samt Malin Lövemark och Mia Salin som nya Asset Managers. Rekryteringarna är ett led i Folksam Fastigheters expansiva strategi och satsning på att bygga upp en ny Asset Managementorganisation för fastighetsverksamheten.

– Jag är mycket glad över dessa tre topprekryteringar. Med vår nya organisation och bemanning får vi ett tydligare strategiskt fokus på tillgångsförvaltningen, vilket möjliggörs genom vårt samarbete med Newsec kring den löpande fastighetsförvaltningen. Det skapar förutsättningar för ett riktigt bra värdeskapande arbete och en god utveckling framöver, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam.

Rekryteringarna är ett led i Folksam Fastigheters satsning på att bygga upp branschens bästa Asset Managementorganisation för fastighetsverksamheten, för att vässa Folksam för framtiden.

Kristina Sawjani.
Kristina Sawjani.

– Kristina Sawjani, Malin Lövemark och Mia Salin är mycket kompetenta, resultatdrivna och har lång erfarenhet från branschen. De är mycket väl lämpade att planera, driva och genomföra Folksam Fastigheters expansion, säger Lars Johnsson.

Kristina Sawjani kommer närmast från AFA Fastigheter där hon har arbetat som Head of Transactions. Hon ska arbeta med investeringsstrategin och köp och försäljning av fastigheter. Sawjani har arbetet vid AFA Fastigheter sedan 2007. Dessförinnan jobbade hon vid Catella Corporate Finance i sju år.

Malin Lövemark.
Malin Lövemark.

Malin Lövemark kommer närmast från AMF Fastigheter, där hon har arbetat som Affärsområdeschef, och Mia Salin arbetade senast som Senior Asset Manager på Aberdeen Asset Management. De ska båda arbeta med förvaltningsstyrning och värdeskapande aktiviteter i fastighetsportföljen. Lövemark började på AMF Fastigheter i januari 2014 då hon rekryterades från Atrium Ljungberg.

Folksam har en expansiv strategi för sitt fastighetsinnehav och en ambition att öka fastighetsexponeringen med 10 miljarder kronor de närmaste åren. Idag äger Folksam fastigheter för 18 miljarder kronor. Läs mer om investeringsplanerna här.

– Långsiktiga fastighetsinvesteringar bidrar till att bygga Folksams ekonomiska styrka för att tryggt förvalta försäkringstagarnas pengar. Med en ökad andel fastigheter i Folksams placeringsportföljer sänker vi risken utan att göra avkall på den förväntade avkastningen, säger Lars Johnsson.

Folksam gav nyligen Newsec ett stort förvaltningskontrakt, läs mer här.

Fastighetsvärlden Idag 2015-08-25

MER stenafastigheter.se

Comments are closed