Content page
Framtida rysare under uppsegling hos Peab | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Framtida rysare under uppsegling hos Peab

Göransson: ”svårigheter att bedöma projektets slutresultat”. Under fredagen lämnade Peab en delårsrapport som visade på ett stabilt, något förbättrat, rörelseresultat. I sin kommentar till delårsrapporten väljer samtidigt koncernchefen Jesper Göransson att lyfta fram lite osäkerheter kring uppdraget att bygga Mall of Scandinavia i Solna. Inga kvantifieringar görs, mer än att det är bolagets största projekt någonsin – ca 3.500 mkr.

Göransson skriver att projektet varit utmanande från start både på grund av projektets storlek och utifrån förändringar under projektets gång. Peab har pågående diskussioner med Unibail Rodamco kring omfattningen på ändrings- och tilläggsarbeten samt andra gränsdragningsfrågor. Det är nu endast några månader kvar till projektet ska står klart men Peab har helt klart svårigheter bedöma projektets slutresultat i dagsläget.

Delårsrapportens siffror visade i övrigt på ett något högre operativt rörelseresultat om 678 mkr (657) där rörelsemarginalen var 3,3 procent. Resultatet före skatt förbättrades till 586 mkr (493).

Samtliga affärsområden uppvisar förbättra- de rörelsemarginaler förutom Industri som redovisar en något lägre rörelsemarginal.

Inom projektutveckling var resultatet från bostadsutvecklingsdelen något lägre än för motsvarande period 2014.

Fastighetsvärlden Idag 2015-08-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed