Content page
Färglad trasmassa intar infart till Stockholm | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Färglad trasmassa intar infart till Stockholm

Trio bygger förslaget. Utopia Arkitekter tagit fram ett bostadsförslag inom fastigheten Herbariet i Midsommarkransen. Projektet med en färgsprakande 270 meter lång fasad som slingrar sig längs med Essingeleden omfattar 375 bostäder (225 hyresrätter och 150 bostadsrätter), förskolor och en ny stadspark. I går markanvisades förslaget till Järntorget, Åke Sundvalls Bygg och Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB).

Förslaget Trasmassan har varit under utveckling sedan 2013. Ett omfattande utrednings- och gestaltningsarbete har resulterat i ett arkitektoniskt iögonfallande förslag med blandade upplåtelseformer och varierade bostadsstorlekar. Den slingrande och färgmässigt brokiga skärmbyggnaden som sträcker sig längs med Essingeleden har fått ge förslaget dess namn.

Den 270 meter långa skärmbyggnaden får en fastighetsindelning som förstärks av olikfärgat tegel och variation i höjdled. Fasadtegel och tegelpannor får samma färg.

Resultatet är en arkitektonisk karaktär i samklang med områdets äldre bebyggelse, samtidigt som skärmbyggnaden blir ett modernt tillskott och den tydliga entrébyggnad till Midsommarkransen som kommunen efterfrågat.

– Det här är ett väldigt krävande projekt i och med närheten till Essingeleden. Med vårt förslag lyckas vi ändå levererar en bullerfri boende- och utomhusmiljö i området och möter alla kommunens krav samtidigt som det arkitektoniskt förhåller sig följsamt till områdets tydliga karaktär, säger Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter.

Innanför skrämbyggnaden uppförs ett antal mer traditionella kvarter som med sin oregelbundna form anspelar på Midsommarkransens karaktär och ger en intressant och varierad stadsplan. Byggnaderna i förslaget varieras i höjd mellan fyra och sex våningar.

Samtliga lägenheter får balkonger eller uteplats mot tyst sida. Lägenheterna variera i storlek från ett till fem rum med etagelägenheter i skärmbyggnadens översta plan. Parkeringsnormen uppfylls med gatuparkering och parkeringsgarage under de nya byggnaderna för att möjliggöra planteringar och gröna ytor på bostadsgårdarna.

– Trasmattan är ett bra exempel på hur vi i ett snabbväxande Stockholm kan bygga högkvalitativa och vackra bostäder även i mer utmanande lägen. Vi hoppas att det kan inspirera till fler projekt i de många områden där det finns möjlighet att bygga men man kanske tidigare har avstått på grund av bullerproblematik som gjort det svårt att få fram arkitektoniskt högkvalitativa förslag.

Byggstart för projektet är beräknad till 2018 med inflyttning planerad till 2020.

Utopia Arkitekter är ett arkitektkontor inriktat på bostäder och stadsbyggnad.

Fastighetsvärlden Idag 2015-08-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed