Content page
Tomträttsöverlåtelse bäddar för byggstart på KTH Campus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tomträttsöverlåtelse bäddar för byggstart på KTH Campus

Ökar tempot. Akademiska Hus har beslutat att avstå tomträtter till förmån för ByggVesta och Einar Mattsson. Därmed kan dessa bolag redan under hösten sätta spaden i marken för byggandet av cirka 400 studentbostäder på KTH Campus. Bostäderna blir ett komplement till de studentbostäder som Akademiska Hus själv planerar att bygga och äga på campus.

Akademiska Hus, vars vision är ledande kunskapsmiljöer, har tillsammans med byggherrarna ByggVesta och Einar Mattsson utarbetat detaljplaner för studentbostäder på KTH Campus. Akademiska Hus har nu valt att avstå tomträtter på KTH Campus till Statens Fastighetsverk (SFV) mot att SFV upplåter dessa åt ByggVesta och Einar Mattsson för byggande av studentbostäder.

ByggVesta avser att uppföra två studentbostadshus om drygt 100 lägenheter med nya gemensamma uterum. För att bidra till att KTH Campus blir en levande, variationsrik campusmiljö har byggnaderna lokaler för verksamheter i bottenplan. Projektet består av både traditionella studentbostäder, 1 rum och kök om 25 kvm, och så kallade kompiskontrakt på cirka 40 kvadratmeter samt ett antal forskarlägenheter. Kompiskontrakten är en form av ”dubbletter”, en boendeform där en bostad delas av två personer.

Einar Mattsson planerar att uppföra tre nya studentbostadshus med 270 lägenheter. Byggnaderna har utrymme för skol- respektive centrumverksamhet i delar av bottenplan. Ambitionen är att skapa byggnader med hög arkitektonisk kvalitet som kompletterar KTH Campus arkitektur. Einar Mattsson har i projektet ett forskningssamarbete med KTH, kallat ”Live-in Lab”. Målet är att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och implementering, det vill säga öka innovationstakten inom byggsektorn och bidra till minskad resursanvändning i befintliga och framtida bostäder.

– Vi har byggt bostäder i Stockholm i 80 år och planerar att uppföra cirka 4.000 nya bostäder till 2024, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Uppförandet av studentbostäder där det finns ett behov av just studentbostäder stärker Stockholms attraktivitet. Och det som är bra för staden är bra för oss, säger Per Jutner, VD för Einar Mattsson Projekt AB.

Studentbostadsprojekten på KTH Campus är en del i initiativet Sthlm6000+, ett stadsutvecklingsprojekt som lyckats ena regionens offentliga och privata aktörer för att ta fram fler studentbostäder i Stockholm. Tillsammans har kommuner, landsting, byggföretag, lärosäten och studentorganisationer skrivit under på att det senast 2017 ska finnas minst 6.000 nya inflyttningsklara studentbostäder och kötiden kan därmed kortas till under en termin.

Fastighetsvärlden Idag 2015-08-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed