Content page
Första markanvisningen i ”nya” centrala Nacka klar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Första markanvisningen i ”nya” centrala Nacka klar

150 anbud – 320 lägenheter. Nu står det klart vilka som föreslås tilldelas mark i den första markanvisningen i centrala Nacka för bostäder och handel. Anvisningen omfattar cirka 120 hyresrätter och 200 lägenheter med fri upplåtelseform samt lokaler. Området ska utformas med kvartersstruktur med lokaler i bottenplan.

– Intresset har varit jättestort vilket vi är mycket glada över. De starka anbud vi fått visar på Nackas attraktivitet när vi bygger Nackastad och tunnelbanan förlängs till Nacka, säger Karl Hallgren, projektledare på Nacka kommun.

Följande tre bolag ska bygga:

  • Sveafastigheter föreslås tilldelas en markyta om som kan möjliggöra en byggrätt om ca 120 hyresrätter. Bolagets anbud: Tomträttsavgäld: 330 kr/kvm per ljus BTA bostad.
  • Botrygg föreslås tilldelas en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om ca 110 lägenheter, fri upplåtelseform. Bolagets anbud: 18.000 kr/kvm per ljus BTA bostad.
  • Wästbygg föreslås tilldelas en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om ca 90 lägenheter, fri upplåtelseform. 14.400 kr/kvm per ljus BTA bostad för ett anbudsområde (ca 40lgh) respektive 15.900 kr/kvm per ljus BTA bostad för ett annat (ca 50lgh).

I centrala Nacka, en del av Nacka stad, ska det byggas 4.600 nya bostäder och detta är den första markanvisningen som genomförs. Området ligger centralt, fem minuter från den framtida tunnelbanestationen Nacka C och en kommande stadspark.

Totalt lämnades cirka 150 anbud in. De vinnande förslaget utvecklas nu vidare i den detaljplaneprocess som startar senare i år. Slutgiltigt beslut och avtal fattas av Nacka kommunfullmäktige.

I magasinet Fastighetsvärlden Nr 7–8/2014 finns en lång artikel som summerar byggplanerna i Nacka.

Fastighetsvärlden Idag 2015-08-20

Nya gatan ligger öster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen, mitt i centrala Nacka. Illustration: White.
Nya gatan ligger öster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen, mitt i centrala Nacka. Illustration: White.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed