Content page
Möjligt söka stöd för laddningsstationer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Möjligt söka stöd för laddningsstationer

Regeringen har beslutat införa stöd för lokala klimatinvesteringar. Stödet uppgår till 125 miljoner kronor under 2015 och kan bland annat sökas för laddningsstationer för elbilar.

Stödet till laddningsstationer uppgår till maximalt 50 procent av investeringskostnaden, dock högst 20 000 kr per laddningsstation. 

– Utbyggnad av laddningsstationer är en viktig del i omställning till ett hållbart transportsystem. Laddstolpar är en bra investering som bidrar till minskad klimatpåverkan och dessutom betalar av sig på några år, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

Stödet söks via länsstyrelsen. Mer information om hur man kan söka stödet finns på Naturvårdsverket.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed