Content page
Concent utvecklar 96 lägenheter i Åkersberga | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Concent utvecklar 96 lägenheter i Åkersberga

Concent förvärvar en fastighet i Åkersberga, nordost om Stockholm. Byggrätterna omfattar 28.540 kvm. Köpeskillingen uppgår till 37,1 miljoner kronor och förvärvet görs från en privat fastighetsägare.

Bolaget förvärvar färdiga byggrätter på del av fastigheten Berga 6:63. Byggrätterna uppgår till 28 540 kvm och inbegriper i ett första skede 96 stycken bostadsrätter.  Tillträde sker så snart avstyckningen vinner laga kraft.

Byggnationen kommer att spegla i Österåkers skärgårdskaraktär och vara vägledande i utformningen för den nya bebyggelsen. Bebyggelsen utformas med hänsyn till landskap och håller en naturlig karaktär och färgtoner.

– Vi är självklart tillfreds över att förvärva fastigheten i ett attraktivt och växande område i en kommun med framåtanda och som är eftersträvansvärd att flytta till, säger Runar Söderholm, VD på Concent.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed