Content page
Atrium Ljungberg rensar ut för hela 1,3 miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Atrium Ljungberg rensar ut för hela 1,3 miljarder

Säljer gallerior i Västerås och Östersund. Atrium Ljungberg har träffat avtal om försäljning av fyra handelsfastigheter runt om i Sverige. Köpare är ett fastighetsinvestmentbolag tillsammans med en lokal partner.

De fyra fastigheterna omfattar totalt 63.300 kvadratmeter uthyrbar yta med ett hundratal butiker och restauranger. Affären berör följande fastigheter:

  • Gallerian Igor i Västerås (fastigheten Igor 8). Atrium Ljungberg investerade tungt i gallerian som stod klar i sin nya skepnad 2010. Den skapades delvis som motvikt i en tid när alla andra gallerior i centrala Västerås ägdes av brittiska Boultbee och många hyresgäster i dessa var missnöjda. Har nästan alltid varit fullt uthyrt, i motsats till de andra centrala galleriorna som haft det tufft i konkurrensen mot externhandelsområdena Erikslund och Hälla. 43 butikslokaler och 29.300 kvm uthyrbar yta.
  • Mittpunkten i Östersund (Månadsmötet 9). Detta har varit AL:s enda fastighet utanför de tre storstadsområdena. Fram till 2008 var Domus en stor hyresgäst och därefter byggdes fastigheten om. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har AL försökt sälja den centrala gallerian i några år. Diös äger granngallerian. 21 butiker. Innehåller 18.400 kvm uthyrbar yta.
  • Rotebro Handel i Sollentuna (Rotundan 1).  Coop var länge en tongivande hyresgäst, men har bantat ytorna. Nu finns bland annat en stor Willysbutik här. Idag finns 11 butiker här, inklusive Systembolaget.
  • Orminge Centrum i Nacka (Orminge 47:1). Köpcentrumet invigdes 1971 och genomgick en kraftig ombyggnad 1992–93. Den totala butiksytan är 10.500 kvm. Totalt 26 butiker, restauranger och serviceenheter
Ingalill Berglund.
Ingalill Berglund.

– Försäljningen sker som ett led i vårt arbete att koncentrera fastighetsbeståndet till våra prioriterade marknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Genom försäljningen frigör vi kapital och resurser till den fortsatta utvecklingen av vår projektportfölj och även för strategiska förvärv i dessa lägen, kommenterar Atrium Ljungbergs VD Ingalill Berglund.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde uppgående till cirka 1,3 miljarder kronor före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 90 miljoner kronor i koncernen och kommer att redovisas i bokslutet för det tredje kvartalet 2015.

Affären är villkorad av finansieringsförbehåll. Köparen beräknas tillträda fastigheterna 1 oktober 2015.

JLL och Cederquist har varit Atrium Ljungbergs rådgivare i affären.

Fastighetsvärlden Idag 2015-07-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed