Content page
Platzer vill öka med projekt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Platzer vill öka med projekt

Platzers resultat före skatt blev 310 mkr (109), varav 109 mkr (108) från värdeförändring på fastigheter och 75 mkr (-104) på värdeförändring av derivat etc.

Förvaltningsresultatet ökade till 126 mkr (105), en förbättring med 20 procent. Hyresintäkterna ökade genom ett större bestånd till 283 mkr (261). På årsbasis har Platzer nu vid halvårsskiftet kontrakterade hyresintäkter om 604 mkr (541).

– En medveten strategi är att utvecklingsprojekten skall svara för en allt större del av vår tillväxt framåt. Våra större pågående projekt fortskrider enligt plan och kommer att ge en positiv kassapåverkan i slutet av 2015 och framåt, säger Platzers VD, P-G Persson, i en kommentar.

Fastighetsvärlden Idag 2015-07-08

MER stenafastigheter.se

Comments are closed