Content page
Magnolia förvärvar intill Orminge Centrum | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Magnolia förvärvar intill Orminge Centrum

Köper Hantverkshuset med sikte på rivning för bostäder. Magnolia Bostad förvärvar fastigheten Orminge 52:1, ibland kallad Hantverkshuset, från Carnifex AB. Fastigheten ligger intill Orminge Centrum, ett område som på sikt ska inrymma omkring 1.000 nya bostäder. Orminge 52:1 har en 6.300 kvm stor byggnad med bland andra Willys som hyresgäst.

Detaljplanearbetet för området bedöms kunna påbörjas om något halvår. Magnolia avser att på fastigheten uppföra cirka 400 hyresrätter samt handel i bottenplanet.

Fastighetsvärlden Idag         2015-07-08

MER stenafastigheter.se

Comments are closed