Content page
God värdeökning hos Wihlborgs | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

God värdeökning hos Wihlborgs

Resultatet före skatt uppgick till 1 216 mkr (102). Den stora ökningen beror främst på värdeförändringar. På fastigheter summerade dessa till 491 mkr (107) och värdeförändringar på derivat till 253 mkr (-469). Räntenettot förbättrades från -236 mkr till – 215 mkr.

Förvaltningsresultatet hade en fortsatt positiv utveckling och uppgick till 452 mkr (415), en ökning med 9 procent. Hyresintäkterna ökade till 950 mkr (930).

− Nettouthyrningen för det andra kvartalet blev 23 mkr och därmed hämtar vi hem minskningen under första kvartalet. För halvåret visar vi nu en positiv nettouthyrning på 2 mkr, säger VD Anders Jarl.

Fastighetsvärlden Idag 2015-07-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed