Content page
Diös ökade med 23 procent | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Diös ökade med 23 procent

Efter sex månader kan Diös uppvisa ett 23 procent förbättrat förvaltningsresultat jämfört med motsvarande period 2014. Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) trots att hyresintäkterna var lägre denna period, 647 mkr jämfört med 649 mkr då. Den stora skillnaden låg i finansnettot som blev -106 (-141) för perioden.

– Jag är övertygad om att vår inslagna strategi med en mer koncentrerad marknad, en hög investeringsnivå i om- och tillbyggnader, fullt fokus på hyresgästrelationer och en tydligare organisationsstruktur, ger oss en uthållig tillväxt över tid, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 104 mkr (-33) under första halvåret. Samtidigt var värdeförändringen på finansiella instrument 21 mkr (-57). Resultatet före skatt blev 279 mkr (117).

Fastighetsvärlden Idag 2015-07-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed