Content page
Wihlborgs och Niam i miljardaffär | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wihlborgs och Niam i miljardaffär

Fastigheter med 38.000 kvm kontor byter ägare. Genom en bolagsaffär förvärvar Wihlborgs fastigheterna Karin 11 och Nora 11 som är belägna längs Drottninggatan i centrala Malmö, av Niam. Fastigheterna omfattar ca 45.000 kvm uthyrningsbar yta, varav ca 38.000 kvm är kontor. Leimdörfer har varit rådgivare till Niam i affären.

En betydande del av intäkterna från de två fastigheterna kommer från offentliga hyresgäster.

Karin 11 består av två byggnader med bland annat Polismyndigheten och Länsstyrelsen som stora hyresgäster.

Sedan 2014 genomgår Nora 11 en total omvandling till en modern och effektiv kontorsfastighet. Byggnaden moderniseras och anpassas till dagens kontorsstandard.

I mars 2015 färdigställdes den första etappen omfattande 14.000 kvm och Skatteverket tillträdde då sina nya lokaler på ett 10-årigt grönt hyresavtal. Andra etappen, omfattande ca 12.000 kvm, har nu påbörjats. Niam har tecknat ett 10-årigt hyresavtal omfattande 6.400 kvadratmeter och Skatteverket förhyr ytterligare 2.200 kvm. Andra etappen planeras stå färdig för inflytt 2016.

Inklusive de kvarvarande kostnaderna för projektens genomförande handlar det om en investering på 1 miljard för Wihlborgs.

Fastighetsvärlden Idag 2015-07-01

MER stenafastigheter.se

Comments are closed