Content page
Social bostadspolitik under tryck – behöver den svenska modellen renoveras? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Social bostadspolitik under tryck – behöver den svenska modellen renoveras?

ALMEDALEN. Den svenska hyresbostadsmarknaden är under hårt tryck, med en bostadsbrist som drabbar alla grupper, inte minst de mest resurssvaga. Fastighetsägarna anordnade på onsdagsmorgonen ett seminarium för att diskutera den svenska modellen för social bostadspolitik, fungerar den eller behöver den renoveras?

Boverkets utredare Micael Nilsson inledde med att beskriva situationen för nyanlända och andra resurssvaga grupper på dagens bostadsmarknad och bilden som skissades upp var minst sagt dyster. De som inte kan söka bostad på egna meriter kan få så kallade sociala kontrakt, då kommunen hyr ut lägenheter i andra hand. Dessa kontrakt har ökat drastiskt de senaste åren, inte minst på grund av de kraftigt ökade flyktingströmmarna.

– Socialtjänstens resurser går till att leta bostäder, besiktiga lägenheter och hantera nycklar, så får det inte vara, sa Micael Nilsson.

En del försöker ändå skaffa bostad på egen hand och det slutar ofta i att stora familjer flyttar samman i för små lägenheter vilket leder till segregation och trångboddhet som tär på bostadsområden och skapar allvarliga sociala problem. 
 
–Tack, det var det bästa jag har hört på länge, sa Widar Andersson från Folkbladet som var en av deltagarna i den efterföljande paneldebatten. Andersson syftade på det friska i att få verkligheten levererad av någon som kan sitt ämne.
 
– Vi måste våga kalla ett problem för ett problem och inte för en utmaning, sa Widar Andersson och fick medhåll av övriga i panelen.
 
I många delar var man också överens om vad som krävs eller saknas för att lösa problemet: fler bostäder och en långsiktig bostadspolitik. Debatten kom att handla såväl om orsaker och lösningar för en minskad bostadsbrist och förbättrad social bostadspolitik. 
 
Såväl Ulf Perbo, tidigare statssekreterare åt den förra regeringens bostadsminister Stefan Attefall, som Widar Andersson pekade på den massiva tillströmningen av flyktingar som orsaken till den senaste tidens kraftigt tilltagande bostadsbrist. 
 
– Det är ju inte så att Sverige har en egen flyktingström som inte Danmark, England eller Belgien har, problemet är att vi inte har någon invandringspolitik. Vi måste reglera invandringen, den belastar ju inte bara bostadsmarknaden utan även socialtjänst, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överbelastade som det är nu, sa Widar Andersson. 
 
Som en snabb lösning för att avlasta trycket på bostadsmarknaden nämndes modulhus, en enklare typ av bostäder som kan uppföras snabbt och till en lägre kostnad. Ett alternativ i det långsiktiga perspektivet som finns på sina håll utanför Sverige är ”social housing”. Det handlar om öronmärkta bostäder, ibland insprängda i det reguljära beståndet, där man kvalificerar sig genom att ha en låg eller ingen inkomst.
 
– Vi borde istället ha en modell där vi hjälper svaga hushåll att efterfråga bostäder med bättre bostadsstöd, eller något i enlighet med den norska modellen med statligt subventionerade lån eller bosparande, tyckte Ulf Perbo.
 
– Jag har sett social housing i England, det vill jag aldrig se i Sverige, dessutom är det ett dyrt system för staten, sa Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson Nooshi Dadgostar.
 
Inte heller Widar Andersson nappade på social housing.
 
– Problemet med social housing är att du ska kvalificera dig nedåt: ”är du tillräckligt fattig så får du en bostad”, sa Andersson.
 
Nooshi Dadgostar tyckte att politiken måste ta ansvar för att det byggs fler billiga bostäder och att alla kommuner har ett ansvar att bidra till den generella välfärdspolitik som utgör den svenska modellen. 
 
– Det är orättvist att det finns kommuner inte bygger en enda hyresrätt och överlåter ansvaret på andra, tyckte Nooshi Dadgostar.
 
Hon förordade en statlig planeringsinstans – en statsarkitekt – som kan göra en nationell plan för hur bostäder ska byggas runt om i landet.
 
– Det där tycker jag är obehagligt, replikerade Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludwigsson. Jag är för en mindre stat, där det finns utrymme för marknadens aktörer att lösa saker på sitt sätt. Politiker ska inte besluta om hur husen ska byggas, de kan inte sådant. Det finns andra som är världsbäst på det.
 
Moderator Sakine Madon ställde frågan till panelen om hur de ser på den politiska debatten kring bostäder.
 
– Bostadsministern har ingen plan överhuvudtaget enligt min uppfattning. Jag tycker att politikerna ska fundera på hur man kan dra sig tillbaka och ge förutsättningarna till de som verkligen kan de här frågorna att lösa problemen, sa Maria Ludwigsson.
 
– Ja, vi vill alla ha fred på jorden, högre betyg i skolan och fler bostäder, men jag kan inte heller se vilken plan man jobbar efter i bostadspolitiken, sa Ulf Perbo.
 
Mot slutet av debatten hade panelen avhandlat såväl politikernas som allmännyttans roll i den sociala bostadspolitiken. Från publiken kom frågan om synen på de privata fastighetsägarnas roll i sammanhanget.
 
– Man kan bara inte begära av de privata fastighetsägarna att ta ansvar i de här frågorna, det måste finnas en plan och förutsättningar från politiken. Min uppfattning är att de privata fastighetsägarna ställer upp väldigt bra i Sverige, sa Widar Andersson.
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Social bostadspolitik under tryck – behöver den svenska modellen renoveras?

ALMEDALEN. Den svenska hyresbostadsmarknaden är under hårt tryck, med en bostadsbrist som drabbar alla grupper, inte minst de mest resurssvaga. Fastighetsägarna anordnade på onsdagsmorgonen ett seminarium för att diskutera den svenska modellen för social bostadspolitik, fungerar den eller behöver den renoveras?

Boverkets utredare Micael Nilsson inledde med att beskriva situationen för nyanlända och andra resurssvaga grupper på dagens bostadsmarknad och bilden som skissades upp var minst sagt dyster. De som inte kan söka bostad på egna meriter kan få så kallade sociala kontrakt, då kommunen hyr ut lägenheter i andra hand. Dessa kontrakt har ökat drastiskt de senaste åren, inte minst på grund av de kraftigt ökade flyktingströmmarna.

– Socialtjänstens resurser går till att leta bostäder, besiktiga lägenheter och hantera nycklar, så får det inte vara, sa Micael Nilsson.

En del försöker ändå skaffa bostad på egen hand och det slutar ofta i att stora familjer flyttar samman i för små lägenheter vilket leder till segregation och trångboddhet som tär på bostadsområden och skapar allvarliga sociala problem. 
 
–Tack, det var det bästa jag har hört på länge, sa Widar Andersson från Folkbladet som var en av deltagarna i den efterföljande paneldebatten. Andersson syftade på det friska i att få verkligheten levererad av någon som kan sitt ämne.
 
– Vi måste våga kalla ett problem för ett problem och inte för en utmaning, sa Widar Andersson och fick medhåll av övriga i panelen.
 
I många delar var man också överens om vad som krävs eller saknas för att lösa problemet: fler bostäder och en långsiktig bostadspolitik. Debatten kom att handla såväl om orsaker och lösningar för en minskad bostadsbrist och förbättrad social bostadspolitik. 
 
Såväl Ulf Perbo, tidigare statssekreterare åt den förra regeringens bostadsminister Stefan Attefall, som Widar Andersson pekade på den massiva tillströmningen av flyktingar som orsaken till den senaste tidens kraftigt tilltagande bostadsbrist. 
 
– Det är ju inte så att Sverige har en egen flyktingström som inte Danmark, England eller Belgien har, problemet är att vi inte har någon invandringspolitik. Vi måste reglera invandringen, den belastar ju inte bara bostadsmarknaden utan även socialtjänst, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överbelastade som det är nu, sa Widar Andersson. 
 
Som en snabb lösning för att avlasta trycket på bostadsmarknaden nämndes modulhus, en enklare typ av bostäder som kan uppföras snabbt och till en lägre kostnad. Ett alternativ i det långsiktiga perspektivet som finns på sina håll utanför Sverige är ”social housing”. Det handlar om öronmärkta bostäder, ibland insprängda i det reguljära beståndet, där man kvalificerar sig genom att ha en låg eller ingen inkomst.
 
– Vi borde istället ha en modell där vi hjälper svaga hushåll att efterfråga bostäder med bättre bostadsstöd, eller något i enlighet med den norska modellen med statligt subventionerade lån eller bosparande, tyckte Ulf Perbo.
 
– Jag har sett social housing i England, det vill jag aldrig se i Sverige, dessutom är det ett dyrt system för staten, sa Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson Nooshi Dadgostar.
 
Inte heller Widar Andersson nappade på social housing.
 
– Problemet med social housing är att du ska kvalificera dig nedåt: ”är du tillräckligt fattig så får du en bostad”, sa Andersson.
 
Nooshi Dadgostar tyckte att politiken måste ta ansvar för att det byggs fler billiga bostäder och att alla kommuner har ett ansvar att bidra till den generella välfärdspolitik som utgör den svenska modellen. 
 
– Det är orättvist att det finns kommuner inte bygger en enda hyresrätt och överlåter ansvaret på andra, tyckte Nooshi Dadgostar.
 
Hon förordade en statlig planeringsinstans – en statsarkitekt – som kan göra en nationell plan för hur bostäder ska byggas runt om i landet.
 
– Det där tycker jag är obehagligt, replikerade Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludwigsson. Jag är för en mindre stat, där det finns utrymme för marknadens aktörer att lösa saker på sitt sätt. Politiker ska inte besluta om hur husen ska byggas, de kan inte sådant. Det finns andra som är världsbäst på det.
 
Moderator Sakine Madon ställde frågan till panelen om hur de ser på den politiska debatten kring bostäder.
 
– Bostadsministern har ingen plan överhuvudtaget enligt min uppfattning. Jag tycker att politikerna ska fundera på hur man kan dra sig tillbaka och ge förutsättningarna till de som verkligen kan de här frågorna att lösa problemen, sa Maria Ludwigsson.
 
– Ja, vi vill alla ha fred på jorden, högre betyg i skolan och fler bostäder, men jag kan inte heller se vilken plan man jobbar efter i bostadspolitiken, sa Ulf Perbo.
 
Mot slutet av debatten hade panelen avhandlat såväl politikernas som allmännyttans roll i den sociala bostadspolitiken. Från publiken kom frågan om synen på de privata fastighetsägarnas roll i sammanhanget.
 
– Man kan bara inte begära av de privata fastighetsägarna att ta ansvar i de här frågorna, det måste finnas en plan och förutsättningar från politiken. Min uppfattning är att de privata fastighetsägarna ställer upp väldigt bra i Sverige, sa Widar Andersson.
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed