Content page
Real Holding skrotar ”preffar” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Real Holding skrotar ”preffar”

Garanter skulle stått för 85 procent av emissionen. För en vecka sedan meddelade Real Holding att nyemissionen av preferensaktier var genomförd. Men nu drar bolaget tillbaka emissionen. Endast 14,4 procent tecknades av allmänhet och institutionella investerare och drygt 85 procent hamnade på garanterna till emissionen som omfattade preferensaktier för 265 mkr.

Styrelsen i Real Holding säger sig ha tagit beslutet med bakgrund av den rådande marknadssituationen.

Emissions- samt garantikostnader var beräknade till 29,7 mkr i prospektet, motsvarande 11,2 procent av emissionsbeloppet. Den största garanten var Kvalitena som hade förbundit sig att teckna preferensaktier för nära 199 miljoner. Kvalitena är också en av de största ägarna i bolaget med 20 procent av aktierna, samtidigt som man är största ägare i D Carnegie som Real Holding gjorde en halvmiljardsaffär med i maj.

Nyemissionen av preferensaktier var delvis avsedd för att finansiera delar av det samt andra fastighetsförvärv som Real Holding nyligen genomfört. I sitt pressmeddelande kring den inställda emissionen säger bolaget att det nu undersöker alternativa finansieringsmöjligheter.

Fastighetsvärlden Idag 2015-07-01

MER stenafastigheter.se

Comments are closed