Content page
Makthavarpanelen Bostad: Mer än varannan anser att bostadsbidrag bör vara samhällets sätt att stödja resurssvaga | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Makthavarpanelen Bostad: Mer än varannan anser att bostadsbidrag bör vara samhällets sätt att stödja resurssvaga

Makthavarpanelen anser att bostadsbidrag är det sätt som samhället bör stödja resurssvaga hushåll. Det är framförallt branschrepresentanter som förordar bostadsbidrag, 69 procent. För de politiska representanterna är motsvarande siffra 47 procent. Politikerna anser att stöd till byggande av billigare bostäder med lägre standard är nästan lika viktigt som bostadsbidrag (42 procent), medan branschen lyfter fram sociala kontrakt som den näst viktigaste åtgärden.

– Det har hänt saker i debatten under senaste året. Boendets sociala dimension och dess utmaningar har börjat diskuteras allt mer. Panelen är splittrad och det märks att frågan är omogen. Vi måste prata mer om de här frågorna, säger Billy McCormac på Fastighetsägarna Stockholm.

Klyftan mellan politiken och branschen är stor. Var tredje branschföreträdare anser att fler sociala kontrakt är vägen fram för att stödja resurssvaga på bostadsmarknaden, det är dubbelt så många jämfört med de politiska företrädarna. Branschen svarar mest likt det rödgröna politiska lägret och står längre ifrån alliansen. En högre andel allianspolitiker svarar stödja byggandet av billigare bostäder med lägre standard (49 procent). Men det tycker bara 22 procent av branschföreträdarna. Få branschföreträdare och rödgröna tycker att dagens system är tillräckligt. Men det gör 21 procent av alliansföreträdarna.

– Det är anmärkningsvärt att var femte allianspolitiker anser att dagens system är tillräckliga. Det är en bekymmersam verklighetsuppfattning. Om man inte ser de utmaningar som finns på bostadsmarknaden blir det svårt att göra saker bättre, fortsätter Billy McCormac.

Läs sammanställningen av den senaste Makthavarpanelen Bostad här.

Förklaring

Sociala kontrakt – kommunen hyr ut i andra hand till hushåll som av olika anledningar inte kan få hyra en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

Makthavarpanelen Bostad är en unik panel som samlar Sveriges främsta makthavare inom bostadsfrågor. Panelen administreras av Novus på uppdrag av Fastighetsägarna och består av 400 branschrepresentanter i ledande befattningar, experter och förtroendevalda politiker som arbetar med bostadsfrågor.

För mer information

Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm: 070-511 57 94, billy.mccormac@fastighetsagarna.se

Elsa Hellström, presskontakt Fastighetsägarna Stockholm: 070-417 76 82, elsa.hellstrom@fastighetsagarna.se

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed