Content page
Hur går det för våra stadskärnor och vem ansvarar egentligen för stadslivet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hur går det för våra stadskärnor och vem ansvarar egentligen för stadslivet

Stadskärnans attraktionskraft drar besökare och lägger grunden för stadsliv, tillväxt och konkurrens. Men hur går det egentligen för våra stadskärnor och vem ansvarar egentligen för stadslivet? Fastighetsägarna anordnade på onsdagen ett seminarium för att diskutera dessa frågor.

Seminariet inleddes med en presentation av Fastighetsägarnas rapport Cityklimatet. Enligt rapporten ökade omsättningen i snitt inom dagligvaruhandeln samt hotell- och restaurangnäringen med 1,6 respektive 2,2 procent årligen mellan 2011 och 2014 i de femtiotal stadskärnor som ingår i undersökningen. Däremot minskade sällanköpsvaruhandeln på grund av hård konkurrens från externhandeln med 1 procent årligen under samma tidsperiod. Sammantaget blev resultatet en genomsnittlig positiv utveckling på 0,5 procent.

-Den totala omsättningen finns kvar och har ökar något i stadskärnorna, men vi omfördelar vår konsumtion lite grand. Om det vi ser är tecken på en strukturomvandling återstår att se, förklarade Göran Höckert, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Stadskärnan är mer än bara handel och har ett försprång i dragningskraft för mänskliga möten och aktiviteter gentemot externa handelsplatser. Trots detta finns det i de flesta stadskärnor en stor potential för att utveckla dessa kvaliteter inklusive stadskärnan som handelsplats. Men vem ansvarar egentligen för den här utvecklingen? Det var en av de frågor som därefter ställdes till seminariepanelen på plats.

Jan Oldebring, etableringsdirektör, Ica Fastigheter:
"Man får inte vara för rädd att bara värna om det som redan finns i stadskärnan. Det gäller att vara öppen för förändringar, men viktigt med tydliga mål. Alla aktörer borde ha ett lika ansvar."

Fredrik Wirdenius, VD, Vasakronan:
"Våga testa och göra fel. Jag efterfrågar mer handlingskraft från alla aktörer i stadskärnan."

Jonas Nygren, KSO (S), Sundbyberg:
"Samverkan är viktigt, men i Sverige har vi planmonopol. Det innebär att kommunen ska leda samarbetet där det ska vara en tydlig rollfördelning."

Sarah Bragée, chef samhällsanalys, Tyréns:
"Gemensamma visioner för en stad är otroligt viktigt. Jag saknar blocköverskridande samverkan över flera mandatperioder."

Rudolf Antoni, vVD och näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR:
"Det tyngsta ansvaret har kommunen, någon måste bära ledartröjan.


Under seminariet genomfördes även en mentometerundersökning bland åhörarna.
Resultatet ser du nedan:

1. Var shoppar du helst?
Stadskärnan: 75 procent
Köpcentrum: 15 procent
Internet: 10 procent

2. Vad är viktigast för dig för en lyckad shoppingupplevelse?
Utbudet: 75 procent
Parkeringsmöjligheter: 5 procent
Öppettider: 20 procent

3. Anser du att kommunerna borde upprätta och följa en handelspolicy för etableringar?
Ja, för att värna centrumhandeln: 70 procent Nej, fria etableringsmöjligheter ska gälla: 30 procent

4. Vems är ansvaret för att utrymme för både centrumhandel och externhandel finns i en kommun?
Kommunens: 45 procent
Kundernas: 25 procent
Näringslivets (handlare och fastighetsägare): 30 procent
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed