Content page
Besqab köper byggrätter av Akademiska Hus | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Besqab köper byggrätter av Akademiska Hus

Ger möjlighet att bygga 500 bostäder på Ultunaområdet.Efter att under nära fem år ha drivit en detaljplaneprocess tillsammans med markägaren Akademiska Hus förvärvar Besqab nu ett markområde i Södra staden, en del av Ultuna söder om centrala Uppsala.

Besqabs förvärv omfattar omkring 500 byggrätter till en köpeskilling om cirka 140 mkr. Tillträde och betalningar sker stegvis.

− Den del av Bäcklösa som vi nu säljer till Besqab är mark som SLU har lämnat för att koncentrera sin verksamhet på Campus Ultuna, säger Peter Bohman, regiondirektör för Akademiska Hus region Uppsala.

− Besqabs exploatering av området kommer att fortlöpa över flera år och produktionsstarterna planeras successivt. Dessutom kommer Uppsalahem AB att parallellt bygga hyresrätter på grannfastigheten vilket bidrar till en snabbare utbyggnad av området, säger Albert Koistinen regionchef på Besqab.

Fastighetsvärlden Idag 2015-07-01

MER stenafastigheter.se

Comments are closed