Content page
Wallenstam i affärer för 327 mkr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wallenstam i affärer för 327 mkr

Åtta fastigheter till bostadsrättsföreningar. Sex fastigheter i Göteborg samt två i Huddinge har under det andra kvartalet avyttrats av Wallenstam. I samtliga fall är det bostadsrättsföreningar som stått som köpare. Totalt uppgår fastighetsvärdet i de transaktionerna till p cirka 327 mkr och den totala uthyrningsbara ytan är 11 000 kvm.

De sålda fastigheterna i Huddinge är Rödbetan 10 och Paragrafen 7. I Göteborg gäller affärerna Gårda 69:5-6, Göteborg Torp 24:4 och Göteborg Kålltorp 47:23-25.

– Vi är involverade i flertalet spännande större stadsutvecklingsprojekt som framöver kommer att tillföra nya bostäder till Stockholm- och Göteborgsmarknaden. Genomförda försäljningar ger oss goda möjligheter för en fortsatt offensiv nyproduktion av bostäder som vekligen behövs i våra regioner. Vi satsar i nuvarande affärsplan på en årsproduktion av 1 500 lägenheter per år, säger VD Hans Wallenstam.

Fastighetsvärlden 2015-06-30

MER stenafastigheter.se

Comments are closed