Content page
Makthavarpanelen Bostad: 80 procent tycker att det är rimligt med högre hyra för en lägenhet i ett attraktivt område | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Makthavarpanelen Bostad: 80 procent tycker att det är rimligt med högre hyra för en lägenhet i ett attraktivt område

Åtta av tio makthavare tycker att det är rimligt att en lägenhet i ett attraktivt område har högre hyra än en likvärdig lägenhet i ett område med låg attraktivitet. Föga förvånande visar resultatet en tydlig ideologisk skillnad i svaren mellan de politiska blocken. Vi ser en högre andel allianspolitiker som instämmer i detta, 96 procent, jämfört med 36 procent från rödgröna.

– Tyvärr är hyresstrukturen alltför godtycklig på många håll idag. Det gäller såväl skillnader mellan olika delar av Sverige som stadsdelar eller kvarter i Stockholm. Så länge hyresnivåerna inte speglar människors värderingar kommer hyresmarknaden fungera dåligt, folk blir både inlåsta och utelåsta och svarthandeln gynnas. Det är inte acceptabelt, det behövs förändring, säger Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm.

Bland branschföreträdarna svarade 95 procent att det är rimligt att en lägenhet i ett attraktivt område har högre hyra än en likvärdig lägenhet i ett område med låg attraktivitet. I denna fråga råder i stort sett samstämmighet mellan branschen och alliansen.

– Det är glädjande att oppositionen stödjer tanken på att ett områdes attraktivitet ska få genomslag på hyran. Under alliansens åtta år vid regeringsmakten var det knäpptyst i frågan. Det är ett välkommet besked för alla oss som värnar hyresrätten som boendeform, säger Billy McCormac.

Om Makthavarpanelen Bostad

Makthavarpanelen Bostad är en unik panel som samlar Sveriges främsta makthavare inom bostadsfrågor. Panelen administreras av Novus på uppdrag av Fastighetsägarna. Panelen består av 400 branschrepresentanter i ledande befattningar, experter och förtroendevalda politiker som arbetar med bostadsfrågor.

För mer information

Billy McCormac, vd, Fastighetsägarna Stockholm: 070-511 57 94, billy.mccormac@fastighetsagarna.se
Elsa Hellström, presskontakt, Fastighetsägarna Stockholm: 070-417 76 82, elsa.hellstrom@fastighetsagarna.se

 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed