Content page
Finskt pensionskapital letar fastighetsobjekt i Sverige | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Finskt pensionskapital letar fastighetsobjekt i Sverige

Keva har 30 miljarder i fastighetstillgångar. Keva, som bland annat sköter pensionsplaceringarna för den finska kommunsektorns, statens och kyrkans och personal, planerar för direkta fastighetsinvesteringar i Sverige.

Styrelsen har beslutat om direkta fastighetsinvesteringar i hela Norden men Sverige är den första målmarknaden. Investeringarna kan göras genom samägda företag med andra aktörer på den svenska fastighetsmarknaden. HEA Property Partner kommer att förvalta och utveckla innehaven som Kevas partner i Sverige.

Keva hanterar i dag placeringstillgångar värde drygt 45 miljarder euro varav 7 procent är fastigheter. Det motsvarar ungefär 30 miljarder.

Av Kevas direkta fastighetsplaceringar i Finland har 35 % gjorts i lokaler, 25 % i hyresfastigheter, 25 % i bostäder och resten i andra sektorer.

Fastighetsvärlden Idag 2015-06-30

MER stenafastigheter.se

Comments are closed