Content page
Rudberts utspel: Myndighet för bostadsbyggande behövs | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rudberts utspel: Myndighet för bostadsbyggande behövs

Humlegården på Almedalen. En ny myndighet bör etableras med enda uppgift att främja nybyggande av bostäder. Det anser Humlegårdens VD Per-Arne Rudbert.

Under Almedalen föreslog Rudbert under måndagen att  Sverige få en samlad kompetens i form av fokuserat ansvar, vilket ingen myndighet har idag. Han kom med ytterligare önskemål:

– Statens ansvar för universitet och högskolor måste omfatta studentbostäder. Statens Studentbostäder AB bör därför bildas. Bostäderna ska byggas hållbart med livslängd om minst 100 år med bra arkitektur. Avkastningen hamnar kring 3 procent och är en kulturell satsning på dagens och kommande generationer. God arkitektur manifesterar betydelsen av högre studier”.

Per-Arne Rudbert framförde idéerna vid Bostadspolitiskt seminarium på Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

– Jag föreslår en ”avkrånglighetsmyndighet” för att få fart på bostadsbyggandet. Hinder måste undanröjas som försvårar och försenar bostadsbyggande. Kommunala särkrav måste ses över och bli färre. Planprocesser tar för lång tid i Sverige och leder till kostnader helt i onödan. De måste förkortas och bli enklare. Vidare bör möjligheterna till överklagningar i alla instanser ses över. Det måste gå att likställa dem med former för civilrättsprocesser. Myndigheten ska representera alla de som inte har en bostad.

– Beträffande studentbostäder vill jag utmana finansministern och bostadsministern: Den som ska tänka långsiktigt när det gäller investeringar är staten. En investering i studentbostäder betalar sig över tid: Bostäder till våra studenter. Vackra byggnader som blir kulturella minnesmärken och markerar en satsning på kvalitet för kommande generationer. En stor samhällsekonomisk vinst, säger Per-Arne Rudbert.

Fastighetsvärlden Idag 2015-06-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed