Content page
Victoria Park sänker sina räntor | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Victoria Park sänker sina räntor

Lånar samtidigt mer för nya investeringar. Genom att teckna ett nytt finansieringsavtal sänker Victoria Park sin genomsnittliga ränta från 2,6 till 2,2 procent och ökar samtidigt belåningen med cirka 435 miljoner. Bolaget betalar en engångsavgift om 9 mkr till befintliga långivare för förtida lösen.

Bolaget kommer via den ökade upplåningen ha en kassa på cirka 700 mkr samt en outnyttjad checkkredit på 90 mkr vid halvårsskiftet.

– Medel som vi antingen kan använda i värdeskapande investeringar i befintligt bestånd, till nya förvärv eller en kombination av de båda, säger VD Peter Strand.

Fastighetsvärlden Idag 2015-06-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed