Content page
Åsa Ottenius | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Åsa Ottenius

asa_ottenius_webblämnar Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, efter 20 år för att istället bli fastighetsdirektör på Stockholm stads fastighetskontor.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed