Content page
VD-byte på SISAB | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

VD-byte på SISAB

Fastigheter för 13 miljarder. VD Åsa Öttenius slutar på Skolfastigheter i Stockholm AB. Hon har fått uppdraget att leda Fastighetskontoret i Stockholm.

– Det är med blandade känslor som jag går vidare. Det är ett nytt spännande uppdrag samtidigt som jag har haft en fantastisk tid på SISAB, säger Åsa Öttenius.

Åsa Öttenius har sammanlagt arbetat 20 år på olika positioner inom SISAB och nu senast som VD i fyra år. Under hennes tid som högsta chef har hon bland annat lett interna omorganisationer och nyrekryterat för att rusta SISAB inför ett utökat uppdrag.

– Behovet av nya förskole- och skollokaler har ökat enormt inom Stockholm stad de senaste åren. Det är ett stort ansvar för alla som arbetar på SISAB, en uppgift som jag är övertygad om att personalen kommer klara av, säger Åsa Öttenius.

Hon tillträder som fastighetsdirektör 22 juni. Fram till det att en ny VD för SISAB har utsetts så kliver vice vd Carl Bodsten in som tillförordnad VD.

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100.000 människor vistas dagligen. SISAB:s fastighetsbestånd värderas till 13,2

MER stenafastigheter.se

Comments are closed