Content page
Wallenstam köper vid Norrviken – planerar 2000 bostäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wallenstam köper vid Norrviken – planerar 2000 bostäder

Affär om 218 miljoner i Sollentuna. Wallenstam har tecknat avtal med Brostaden, dotterbolag till Castellum, om köp av två fastigheter vid Norrviken strand i Sollentuna kommun. Fastigheterna, Rankan 3 och Rankan 4 (se karta), som i dagsläget är obebyggda, ligger precis i anslutning till Norrviken och tillträds av Wallenstam 1 juli 2015. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 185 miljoner kronor.

CBRE var rådgivare till säljaren Brostaden.

En genomförd volymstudie av Brostaden visar på en möjlig exploatering om cirka 2.000 nya bostäder.

– Den här affären är en del i vår ambition att utveckla såväl framtida bostäder som stadsdelar. Norrviken Strand har fantastiska möjligheter till god stadsutveckling i en kommun med attraktivt läge, gott företagsklimat och goda kommunikationer. Vår ambition är att tillsammans med kommunen ta fram en detaljplan som möjliggör byggnation av cirka 2.000 bostäder, säger Hans Wallenstam, VD för Wallenstam.

Idén om bostadsutveckling av Norrviken Strand och Rotebro går i linje med Sollentuna kommuns översiktsplan och förstudien Rotebro i förändring som tagits fram som underlag till Vision Rotebro, som båda eftersträvar en ökad bostadsexploatering.

– Det finns en enorm efterfrågan på bostäder där vi verkar. Vi har som mål att produktionsstarta 1.500 lägenheter per år och affärer som denna möjliggör för en fortsatt offensiv nyproduktion av bostäder framöver, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Fastigheterna Rankan 3 och Rankan 4, med adress Sollentunaholmsvägen 5 m fl. tillträds av Wallenstam den 1 juli 2015.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed