Content page
Sagax i multipla förvärv – köper för 690 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sagax i multipla förvärv – köper för 690 miljoner

Redovisar fyra färska förvärv. Sagax har idag avtalat om förvärv av en forsknings- och utvecklingsanläggning i Uleåborg, Finland. Fastigheten omfattar 67.600 kvm uthyrningsbar area och 118.500 kvm friköpt markarea. Fastigheten är fullt uthyrd på ett långsiktigt kallhyresavtal. Tillträde kommer att ske under tredje kvartalet.

Sagax har även förvärvat en industrifastighet i södra Stockholm som omfattar 3.300 kvm uthyrningsbara area. Tillträde sker under innevarande kvartal. I Uppsala har Sagax förvärvat en mindre industrifastighet i direkt anslutning till en fastighet som Sagax äger sedan tidigare. Fastigheten förvärvas vakant och omfattar 900 kvm uthyrningsbar area.

I Paris har Sagax förvärvat en industrifastighet i Herblay, cirka 25 kilometer nordväst om centrala Paris. Fastigheten omfattar 19.600 kvm friköpt mark och 7.400 kvm industrilokaler som är uppförda 2002. Fastigheten är uthyrd till 4 hyresgäster. Tillträde kommer att ske under tredje kvartalet.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

– Förvärven kommer att bidra till Sagax resultat och kassaflöde under överskådlig framtid. Förvärvet i Finland bygger vidare på den verksamhet som startades i Finland för mer än 10 år sedan och som idag utgör en betydande och framgångsrik del av Sagax.

Fastighetsvärlden Idag          2015-06-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed