Content page
Klart: Rikshem förvärvar 1.600 lägenheter av Lulebo | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klart: Rikshem förvärvar 1.600 lägenheter av Lulebo

Bekräftat – Ska avyttra mer. Just nu håller Luleå kommun presskonferens med anledning av de planerade försäljningarna av cirka 3.000 bostäder ur allmännyttan Lulebos bestånd. Som Fastighetsvärlden redan berättat (se länkar nedan) tecknas den första stora affären med Rikshem som köper 1.600 lägenheter och sju samhällsfastigheter (äldreboenden), och samtidigt förbinder sig att bygga 560 bostäder på orten.

Catella har varit Lulebos rådgivare i transaktionen.

– Som norrbottning från Risudden glädjer jag mig extra åt att nu få bygga minst 560 bostäder samt samhällsfastigheter i Luleå, säger Rikshems VD Jan-Erik Höjvall.

Vilka fastigheter det är som ska säljas till Rikshem kommer inte att kommuniceras innan de boende har fått informationen, men de aktuella områdena är Porsön, Mjölkudden och Kallkällan. Den totala köpeskillingen kommer att bli klar senare i höst när värderingarna är klara och avtalet skrivs under.

Det området som kan bli aktuellt för Rikshem att bygga på är det nya bostadsområdet Kronan som ligger två kilometer från centrala Luleå.

De 560 bostäderna som ska byggas ska uppföras under en sjuårsperiod.

I måndags klubbade kommunfullmäktige de nya ägardirektiven för Lulebo AB. Där sägs bland annat att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45–55 procent, vilket motsvarar allmännyttans nivå på riksplanet. I dagsläget är siffran nästan 70 procent.

– Bostadsbristen kostar Luleå 675 miljoner kronor om året enligt Swedbank. Luleåborna ger oss toppbetyg när det gäller all kommunal verksamhet utom bostadsfrågan. Det är mot bakgrund av det här som vi agerar. Vi lyssnar på Luleåborna och nu levererar vi resultat, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

Angående kommande försäljningar uppger kommunen:

”Det finns många aktörer som är intresserade av att etablera sig i Luleå.Vi för en dialog med fler aktörer än Rikshem”.

Om nyproduktion till följd av försäljningar:

”Vi räknar med att nya köpare tillsammans bygger ungefär 1 000 lägenheter. Lulebo får kapital att bygga de 800 lägenheter som återstår för att nå upp till målet 1000 nya lägenheter under perioden 2014-2023. Det skulle ge totalt 1 800 nya hyreslägenheter bara genom denna operation. Sen tillkommer andra aktörer som bygger bostäder.”

Fastighetsvärlden Idag         2015-06-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed