Content page
Ta fram en nationell bostadsförsörjningsstrategi | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ta fram en nationell bostadsförsörjningsstrategi

Den regionala samordningen av bostadsplaneringen ska stärkas genom att landstingen ska ta fram vägledande men inte bindande program för fysisk planering. Det föreslår Bostadsplaneringskommittén i sitt slutbetänkande. Men risken är stor för att den ökade samordningen inte får någon effekt på bostadsplaneringen när programmen är frivilliga, anser Rikard Silverfur på Fastighetsägarna.

Den parlamentariska Bostadsplaneringkommittén föreslår i sitt slutbetänkande att den regionala samordningen av kommunernas bostadsplanering ska stärkas genom att en ny lag om regional fysisk planering ska införas. Förslaget innebär att landstingen eller regionen i varje län får i uppdrag att upprätta program för fysisk planering som ska vara vägledande men inte bindande för kommunerna att följa. 

Både den nuvarande bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) och företrädaren Stefan Attefall (KD) har vid upprepade tillfällen lagt stora förhoppningar på att Bostadsplaneringskommittén ska komma med skarpa förslag kring samordning av fysisk planering och hur fler kommuner kan bidra till bostadsförsörjningen. 

– Bostadsministerns målsättning har varit att fler kommuner ska ta sitt bostadsförsörjnings- och planeringsansvar genom ökad regional samordning. Det är positivt att utredningen föreslår att den fysiska planeringen samordnas på regional nivå. Men om de föreslagna programmen inte görs styrande är risken stor för att de blir hyllvärmare om kommunerna även fortsättningsvis kommer att kunna välja att bortse från den regionala planeringsaspekten, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

Utredningen föreslår också att regeringen minst en gång per mandatperiod fattar beslut om en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning.

– Detta är mycket bra förslag. I flertalet andra länder finns en statlig viljeyttring och utpekad riktning i dessa frågor, även Sverige behöver en nationell strategi, säger Rikard Silverfur. 
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed