Content page
Corem emitterar kvarts miljard | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Corem emitterar kvarts miljard

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor. Lånet emitteras inom en befintlig ram om 750 miljoner kronor varav obligationslån om 400 miljoner kronor emitterades i april 2015.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed