Content page
Ny utredning ser över skattereglerna för fastighetsbranschen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny utredning ser över skattereglerna för fastighetsbranschen

Regeringen tillsätter en ny utredning som ska se över skatteregler och skattebelastning för fastighetsbranschen.

Utredningen tillsätts av finansminister Magdalena Andersson (S) och ska bland annat undersöka den skattemässiga situationen för fastighetsbolag. Därutöver får utredningen i uppdrag att kartlägga om paketering av fastigheter används som ett verktyg för skatteplanering och föreslå åtgärder för att motverka skatteplanering, samt analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukar för att undgå stämpelskatt.

Regeringens beslut att tillsätta en utredning om att se över skattereglerna för fastighetsbranschen var väntat, eftersom frågan redan aviserats av tidigare finansminister Anders Borg (M).

– Fastighetsägarna kommer aktivt arbeta för att de nya reglerna utformas så att de gynnar Sveriges ekonomiska tillväxt och inte heller försvårar företagens möjligheter att bedriva en fungerande verksamhet, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

Länk till utredningen

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed