Content page
Kajsa Westerdahl ny i styrelsen för BKK | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kajsa Westerdahl ny i styrelsen för BKK

Jernhusens chefsjurist, Kajsa Westerdahl, är ny representant för Fastighetsägarna i styrelsen för BKK.
BKK (Byggandets kontraktskommitté) är en förening som tar fram avtal och allmänna bestämmelser kring entreprenad- och konsultavtal inom byggsektorn. Bland medlemmarna återfinns bland annat Fastighetsägarna, SKL, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik- och Designföretagen. Vid föreningens årsmöte i juni valdes Kajsa Westerdahl, chefsjurist på Jernhusen, in i styrelsen som representant för Fastighetsägarna. 

– Jag ser fram emot att få representera Fastighetsägarna i BKK. Min ambition är att medverka till utveckling av både föreningen BKK och de för branschen så viktiga standardavtalen, säger Kajsa Westerdahl. 

Ett av den nyvalda styrelsens första beslut blev att inleda en revidering av standardavtalet för entreprenader AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 

– Standardavtalet AB 04 har haft samma struktur sedan 1965. Det är därför välkommet att BKK:s styrelse nu beslutat om en revidering och modernisering som speglar branschens utveckling, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och fortsätter:

Det är viktigt att avtalet inte bara ändras utifrån de senaste domarna från Högsta domstolen kring till exempel prisavdrag om entreprenörer inte avhjälper fel och hur fackmannamässighet ska tolkas.

– BKK bör även överväga att lägga till avsnitt om kvalitet, kundnöjdhet, arbetsmiljö, inköp och kommunikation i AB 04. Det här är frågor som behöver hanteras vid entreprenader och därför bör även dessa parametrar regleras i ett avtal, säger Rikard Silverfur.
 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed