Content page
Boverket behöver utreda effekterna av byggreglerna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Boverket behöver utreda effekterna av byggreglerna

Ge Boverket ett särskilt uppdrag att utreda effekterna av dagens byggregler. Det kravet och ytterligare sex åtgärder för bättre byggregler framför Fastighetsägarna i ett brev till Näringsdepartementet tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Sabo och Byggherrarna.

Kravet på att Boverket ska få ett uppdrag av regeringen att genomföra en genomgripande konsekvensanalys av byggreglerna framförs som en del i att byggreglerna komplicerats i och med införandet av så kallade eurokoder i svenska byggregler.

– Komplicerade regler som är svåra att förstå och efterleva gör att både bygg- och projekteringskostnader blir högre än vad de skulle behöva vara. Detta samtidigt utan att det medför någon påvisad nytta, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.
 
Uppföljning av effekterna av byggreglerna är idag ingen prioriterad fråga på Boverket, trots att reglerna har mycket stora effekter på framför allt möjligheten att bygga nya bostäder.
 
– Boverket har inte genomfört någon större utvärdering av effekterna av byggreglerna sedan 1989. Samtidigt vet vi att många av de tekniska egenskapskrav som införts sedan dess gjort det både dyrare och svårare att bygga. Regeringen behöver därför ge Boverket ett tydligt uppdrag att utvärdera byggreglernas konsekvenser och komma med förslag till förenklingar och effektiviseringar, säger Rikard Silverfur. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed